Білас Юлія Вадимівна

Посада: Заступник директора з НР;викладач професійно-теориточної підготовки.
Освіта: вища, Одеський інженерно-будівельний інститут, архітектурний факультет.
Стаж педагогічної роботи – 37 років

Результати останньої атестації:

– 2019 р., підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», звання «викладач-методист»

– 2016, Відповідає займаній посаді заступника директора з НР

Підвищення кваліфікації

- ТОВ «На Урок», дистанційно підвищила кваліфікацію під час інтернет-конференції «Розвиток критичного, логічного та креативного мислення», за напрямами «Критичне мислення», «Креативне мислення», «ІКТ», «Психологія», «Практичні прийоми» (тривалість 13 години / 0.43 кредиту ЄКТС). Свідоцтво № К46-947978 від 14.03.2021 р.
- Еразмус+, PAGOSTE «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні», участь в тренінгу (обсягом 8 академ. год.) на тему «ШКІЛЬНА ПРАКТИКА ТА СПІВПРАЦЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ ПТО. ДОСВІД АВСТРІЇ» CЕРТИФІКАТ № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP від 04.12.2021 р.
- НМЦ ПТО у Хмельницькій обл. викладачів професійно-теоретичної підготовки, свідоцтво ПК 22771726/000935-17 від 04.05.2017 року.
- НАПНУ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ЦІППО, заступники директорів, новопризначені заступники директорів з навчальної та навчально-методичної роботи. Свідоцтво СП 35830447/3143-17 від 22.12.2017р. Предмет, який викладає: читання креслень, будівельне креслення, технічне креслення, спеціальний малюнок.

Педагогічна діяльність:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета атестації: відповідність займаній посаді заступник директора з НР.

Мета: реалізувати свій творчий потенціал; виховати обдарованого, зацікавленого, працьовитого учня; допомогти учням реалізувати свої інтереси та творчі здібності.

Методична проблема: «Формування поля креативності засобами сучасних педагогічних технологій» 

 

Публікації:
2020 р. Інформаційно-методичний збірник “Вісник”. Стаття “Освітній брендинг як ефективний інструмент створення позитивного іміджу Свалявського професійного будівельного ліцею”. Управління якістю.
Участь у конкурсах:
Диплом ІІ ступеню та Срібна медаль на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2020» у номінації «Організаційні, педагогічні й методичні засади побудови престижної та сучасної професійної освіти». Тема роботи: «БРЕНД-ТЕХНОЛОГІЇ» У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ СВАЛЯВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ.

Відкриті уроки у рамках роботи методичної комісії:
1.«Прямокутна ізометрична проекція. Фронтальна диметрична проекція. Загальні відомості»
2.«Геометричні побудови. Правильні багатокутники»,
3. «Читання робочих креслень».
4. «Перерізи».
5. «Загальні креслення будівель і споруд».
6. «Відомості про плани будівель. Креслення планів будівель»

Участь у роботі методичної комісії, засідань педагогічної ради, творчих груп:
– Доповідь на тему: «Основні напрями і форми активізації пізнавальної та практичної діяльності учнів» (засідання методкомісії, протокол №4 від 11.04.2016)
– Доповідь на тему: «Сучасний урок з професійно-теоретичної підготовки» (засідання педагогічної ради протокол від 5.01.2017)
– Доповідь на тему: «„Впровадження інноваційних форм і методів навчання як чинник підвищення якості підготовки конкурентоспроможного робітника» (педагогічні читання, січень 2018 р.)
– Участь у складі журі обласної олімпіади з креслення
– участь у творчий групі інноваційного проекту інноваційні форми організації профорієнтаційної роботи

Позанавчальна робота:
Профорієнтаційний кліп до 70 річчя навчального закладу. Мета: популяризація професій навчального закладу
Участь у створенні Профорієнтаційного кабінету на сайті ліцею
Презентації – виховна робота, з історії ліцею
Працює над інноваційним проектом «Інноваційні форми організації профорієнтаційної роботи»

Працює над інноваційним проектом “Підвищення престижності робітничих професій, через формування позитивного іміджу закладу освіти”.