Герко Марія василівна

Посада: Заступник директора з НВР;викладач
Освіта: Український державний університет харчових технологій, 2001 рік, спеціаліст з економіки і права;
Національний університет «Львівська політехніка», 2015 рік магістр управління навчальним закладом.
Луцький інститут розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 2019 рік магістр з права.
Стаж педагогічної роботи – 19 років

Результати останньої атестації:

 

Дата та результати попередньої атестації: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший викладач» 2016 р.

Підвищення кваліфікації

- Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, курси вчителів історії та правознавства, свідоцтво ЗІСПК 028856 м. Ужгород 2017р.;
- Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» курси заступників директорів закладів професійної (професійно-технічної освіти) з навчально-виховної роботи свідоцтво СП 35830447/2114-18 м.Київ 2018 р.;
- НМЦ ПТО у Хмельницькій області, курси викладачів професійно-теоретичної підготовки та загально-професійної підготовки з оцінкою "відмінно", свідоцтво ПК 22771726/002122-19 2019р. ;
- Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, курси вчителів географії, свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/009006-20, м.Ужгорорд 2020 р.
- Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, навчання та перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності , №497.
- Володіння ІКТ: 72-год. Курси комп'ютерної грамотності 2013р.
- Інтел «Навчання для майбутнього» (версія 10.1) –2014 р.
- Сертифікат з навчального тренінгу «Використання технології «Веб-квест» у підготовці кваліфікованих робітників» –2017 р.
- Сертифікат з навчального тренінгу «Методичні основи розроблення Smart –комплексів для підготовки кваліфікованих робітників» -2018 р.
- Сертифікат №219-30-03-2020 НМЦ ПТО у Закарпатській області з опанування технологій дистанційного навчання – Google Classroom, Zoom, Google Disk – 2020 р.
Предмети, які викладає: основи трудового законодавства, основи малого бізнесу, основи галузевої економіки та підприємництва, організація документаційного забезпечення на підприємствах, в установах, організаціях, громадянська освіта.

Педагогічна діяльність:
Методична проблема: «Формування конкурентноспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій»

Мета атестації:  підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», встановлення педагогічного звання ” викладач-методист“.

Відкриті уроки:

Загальна характеристика трудового права України.

Трудові права неповнолітніх.

Робочий час і час відпочинку. Нормування та оплата праці.

Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю.

Сучасна ринкова економіка України.

Підприємство в системі ринкових відносин.

Власність та її економічна сутність.

Методичне напрацювання:натиснути тут

Систематичне поповнення кабінету різним дидактичним матеріалом

Участь у обласних конкурсах веб-бінарах:  натиснути тут

Позанавчальна діяльність:  натиснути тут