Дослідно експерементальна робота

Інноваційною освітньою діяльністю у системі освіти є діяльність, що спрямована на розроблення й використання у сфері освіти результатів наукових досліджень та розробок. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522).

ЕКСПЕРИМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ЗА ТЕМОЮ  «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти»  Терміни проведення експерименту: початок – листопад 2021 р., завершення – грудень 2024 р.

Етапи проведення Експерименту:
- перший етап: констатувальний (листопад-січень 2022 р.);
- другий етап: формувальний (січень 2022 р.-грудень 2023 р.);
- третій етап: узагальнювальний (січень-грудень 2024 р.).

Реалізація завдань експерименту передбачає:
- розроблення нормативно-правового й організаційного забезпечення;
- визначення кола партнерів;
- розроблення науково-методичного супроводу;
- вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, щодо підготовки фахівців електротехнічного профілю;
- розроблення методики організації професійної підготовки майбутніх фахівців - електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів - професійної (професійно-технічної) освіти;
- розроблення методики оцінювання та здійснення моніторингу рівня якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю;
- інформаційне забезпечення;
- визначення та обґрунтування організаційно-педагогічних засад професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
- розроблення комплексного навчально-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти; розроблення та апробація технології професійної підготовки майбутніх фахівців - електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
- удосконалення технології та комплексного навчально-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
- узагальнення отриманих у ході Експерименту результатів професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
- запровадження у навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти досвіду організації професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю;
- проведення науково-практичних заходів різних рівнів. Виконання програми кожного етапу Експерименту передбачає процедуру звітування перед департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації