Тиждень професії: “Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;рихтувальник кузовів”

У Свалявському професійному будівельному ліцеї з 27 по 31 березня 2023 року згідно плану роботи методичної комісії проводиться тиждень присвячений професіям транспорту: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальник кузовів. Метою тижня є: розширення діапазону професійних знань учнів а також у сфері транспортної інфраструктури України; актуалізація мотивації до більш поглибленого вивчення спецдисциплін, набуття професійних навиків, умінь; розвиток ерудиції, змагального інтересу, конкурентоспроможності учнівської молоді; виховання поваги до представників професій критичної інфраструктури, патріотичного ставлення до відбудови та розбудови як регіонів так і держави вцілому; популяризація важливих для країни робітничих професій. Відповідно до плану проведення заходів 27 березня голова методичної комісії, викладачка спецдициплін Антоніна ПЛІХТА провела міжгруповий навчально-пізнавальний виховний захід на тему «Транспортна інфраструктура: історія, еволюція, реформа, перспективи в Україні та світі». Учні ознайомились з історичними етапами розвитку автомобілебудування світового і вітчизняного масштабів, транспортною інфраструктурою України та її реформуванням, сучасними тенденціями, перспективами, логістикою і цікавими фактами; провели дослідження ролі транспортних засобів як критично важливої інфраструктури особливо під час воєнного стану, війн та військових конфліктів. Акцентовано увагу на розвитку вітчизняного автопрому, який бере свій початок з 1909 року. Цікавим є той факт, що Свалявський ПБЛ, який був створений у 1946 році, тогочасна назва ФЗО №16, вже тоді готував слюсарів та бригадирів для ремонту вузькоколійних залізниць, тобто забезпечував кваліфікованим працересурсним потенціалом відбудову та розбудову транспортної галузі після Другої світової війни.

Серед учнів І, ІІ та ІІІ курсів проведено міжгруповий автотурнір «Марки автомобілів», мета якого визначити рівень ерудованості учнівської молоді у сфері світових лідерів з масового виробництва автомобілів. Учням запропоновано 51 марку найбільш відомих автовиробників.

У фоє навчального корпусу (мультимедійні презентації на телеекрані, підготувала викладачка Антоніна ПЛІХТА) під час інформативно-пізнавальної п'ятихвилинки, учні ліцею дізнались про розвиток та структуру транспортного комплексу, машинобудування, транспортної логістики, про професійне свято автомобіліста та дорожника; ознайомились із продукцією вітчизняного автовиробника; вивчили професії транспортної інфраструктури України.

Корисна і цікава інформація, яка формує ерудованість, обізнаність, що є основою конкурентоспроможності. Отже, тиждень професій транспорту-2023 у Свалявському ПБЛ відкрито.
Далі буде!..

День другий тижня професій транспорту у Свалявському ПБЛ.

Згідно плануванню заходів 28 березня проведено конкурс фахової майстерності серед учнів 2 та 3 курсу (групи 2 та 5, майстри виробничого навчання І.І. Микита І.І. та В.М. Козар) за професією слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Відповідно до Положення учні виконували завдання теоретичного та практичного турів. Завдання для практичного туру – ремонт елементів рульового управління. Оцінювали фахову майстерність конкурсантів члени журі за наступними критеріями:
1) рівень знань з професійно-теоретичної підготовки за навчальною програмою «Слюсар з ремонту КТЗ» 3 (2-3) розрядів;
2) організація робочого місця при виконанні робіт;
3) дотримання правил техніки безпеки;
4) дотримання технології та технічних умов;
5) якість виконання практичного завдання;
6) уміння та навики застосування інструментів;
7) дотримання норм часу на виконання робіт.
За результатами теоретичного і практичного турів визначено переможців конкурсу:
І місце – Митряк Антон (група 5, ІІІ курс).
ІІ місце – Попович Дмитро (група 5, ІІІ курс) Кохан Юрій (група 2, ІІ курс) ІІІ місце – Демян Юрій (група 2, ІІ курс)

Сьогодні, учні ліцею, під час інформативно-пізнавальних п'ятихвилинок (відеосюжети підготувала викладачка А.А. Пліхта) ознайомились з історичними віхами розвитку індустрії автомобілебудування світового масштабу. Дізнались цікаві факти, пов'язані із діяльністю винахідників перших триколісних авто із двигунами внутрішнього згоряння; яким був перший електромобіль ще задовго до появи Тесли; про становлення масового серійного випусків автомобілів відомих марок; визначили роль дружини винахідника Карла Бенца Берти у становленні «ери ветеранів»; переваги та проблеми пов'язані із автомобільною ідустрією.

Корисна інформація, яка додає впевненості, формує професійного, ерудованого та мобільного кваліфікованого робітника. Далі буде!..

День третій тижня професій транспорту у Свалявському ПБЛ.

Сьогодні викладачем спецдисциплін В.М. Козар проведено олімпіаду з предмета «Спецтехнологія для слюсарів з ремонту КТЗ». Підготовка кваліфікованих робітників у закладах професійно-технічної освіти здійснюється шляхом освоєння комплексу загально-професійних, професійно-теоретичних та професійно-практичних програм відповідно до Державних стандартів на основі модульно-компетентнісного підходу. Рівень професійних теоретичних знань учнів визначає якість, ефективність та швидкість набуття професійних виробничих навиків та умінь під час практичної підготовки спочатку у стінах навчального закладу (виробничих майстернях), а потім на базових підприємствах відповідної галузі. Проведення олімпіад із спеціальних дисциплін дає можливість викладачам провести моніторинг знань учнів, узагальнити та систематизувати курс навчального предмету, а змагальний інтерес спонукає до більш глибокого вивчення навчальної програми.

У фоє навчального корпусу (відеосюжети на телеекрані, підготувала викладачка А.А. Пліхта) під час інформативно-пізнавальної п'ятихвилинки, учні ознайомились з історією становлення вітчизняного українського автопрому. Той факт, що перший вітчизняний автомобіль (автобус) був створений в механічній майстерні одеського інженера Василя Стасюлевича ще в 1909 році яскраво свідчить про високий рівень інтелекту, професійності, винахідливості українців навіть у часи колоніальної залежності від російської імперії.

Учні дізналися про етапи становлення та розвиток українського автомобілебудування від часів імперії до сьогодення.

Серед учнів ліцею викладачкою А.А. Пліхта проведено вікторину на знання марок автомобілів (понад 55 виробників легкових авто). Зазначимо, що сучасна молодь дуже добре орієнтується у світових брендах сучасного автомобілебудування.

Інформація – ключ до всього. «Вивчай все не з марнославства, а задля практичної користі». Георг Крістофер Ліхтенберг. Далі буде!..

День четвертий тижня професій транспорту у Свалявському ПБЛ.

У Свалявському професійному будівельному ліцеї триває тиждень професій транспорту. Сьогодні згідно планування майстром професійно-практичної підготовки В.А. Бращайко у групі 1 проведено відкритий урок виробничого навчання на тему «Розбирання та складання механізму керма автомобіля» (Модульна компетенція СРКТЗ 1-2.3. Участь у ремонті вантажних та легкових автомобілів (крім спеціальних і дизельних) мікроавтобусів, автобусів, причепів і мотоциклів). Тип уроку: формування первинних професійних навиків та умінь. Вид: інструктаж, практичні вправи, самостійні роботи. У процесі професійної підготовки учнів І курсу майстри нашого навчального закладу використовують традиційні форми і методи. Вступний інструктаж містить організаційну частину, мотивацію навчальної діяльності, актуалізацію опорних теоретичних знань, пояснення нового матеріалу, опрацювання інструкційно-технологічних карт, схем вузлів та механізмів, інструктажу з техніки безпеки.

Формування практичних навиків та умінь на етапі вступного інструктажу розпочинається із демонстрації майстром прийомів виконання завдань (розбирання та збирання механізму керма) згідно технологічної послідовності та технічних умов.

На заключному етапі вступного інструктажу учні під керівництвом майстра виконують пробні вправи з розбирання та збирання механізму керма.

На етапі поточного інструктажу учні виконують практичні вправи за темою уроку, розподілені по групам на робочих місцях. Майстер контролює, консультує, аналізує роботу учнів. Особлива увага звертається на організацію робочого місця, дотримання правил ТБ при виконанні робіт, технологічної послідовності та технічних умов, використання інструментів, пристроїв, засобів малої механізації. На етапі заключного інструктажу майстер аналізує і оцінює діяльність учнів упродовж усього заняття виробничого навчання.

Сьогодні під час інформативно-пізнавальних п’ятихвилинок учні ознайомилися з видами сучасної техніки Збройних сил України (мультимедійні презентації підготувала викладачка А.А. Пліхта). Бойова техніка, транспортні засоби є невід’ємною складовою системи захисту будь-якої країни. У сучасному світі жодна з військових операцій не може бути реалізована без військово-транспортного озброєння. В умовах війни спеціальність слюсаря з ремонту КТЗ, рихтувальника кузовів є особливо актуальною для кожного майбутнього захисника України.

День п'ятий тижня професій транспорту у Свалявському ПБЛ.

31 березня відповідно до планування викладачем спецдисциплін В.М. Козар проведено відкритий урок професійно-теоретичної підготовки із спецтехнології для слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (група 1, І курс) на тему «Технічне обслуговування газобалонних установок». Тип уроку комбінований, методи та структура традиційні. Навчально-пізнавальна діяльність на кожному етапі уроку візуалізується демонстраційними слайдами, викладач використовує макети окремих вузлів та механізмів. Акцентує увагу учнів на видах, призначенні, перевагах та недоліках газобалонного механізму, щоденному та сезонному техобслуговуваннях, ТО №1, ТО №2, правилах техніки безпеки при виконанні робіт. На етапі закріплення нового матеріалу викладач використовує метод тестування та фронтального опитування.

Сьогодні на уроці виробничого навчання майстри І.І. Микита та В.В. Туряниця провели майстер-класи з демонтажу та монтажу автошин.
На першому етапі майстер виробничого навчання І.І. Микита провів для майстрів та учнів майстер-клас «Знімання та встановлення автоколеса», поділився власним професійним багаторічним досвідом та окремими важливими прийомами під час виконання робіт.

На другому етапі майстер виробничого навчання В.В. Туряниця провів майстер-клас «Демонтаж і монтаж автошини». Акцентував увагу учнів на правилах техніки безпеки та продемонстрував наступні професійні прийоми:
1) відкручування ніпеля автошини;

2) відривання зовнішньої та внутрішньої боковини;
3) зняття автошини з колісного диску;

4) зачистка посадочних місць колісного диску;

5) змащування посадочних місць шини перед встановленням автошини на диск;

6) встановлення автошини на колісний диск у зворотному порядку;

7) накачування шини за допомогою компресора та перевірка тиску шинним манометром.

На третьому етапі учні під керівництвом майстра І.І. Микити виконували практичні завдання з використанням прийомів продемонстрованих майстрами професійно-практичної підготовки.

Сьогодні під час інформаційно-пізнавальних п'ятихвилинок учні ознайомились із світовим рейтингом країн-лідерів з масового виробництва автомобілів з метою орієнтації майбутніх кваліфікованих робітників у питаннях працевлаштування (мультимедійну презентацію підготувала викладачка А.А. Пліхта).