Штиглинець Марія Георгіївна

Посада: викладач інформатики, спецдисциплін ОКН Освіта: закінчила у 2011р. Закарпатський державний університет і отримала повну вищу освіту Cпеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та здобула кваліфікацію аналітика комп’ютерних систем, викладача інформатики. Стаж: 12 років. Предмети, які викладає: інформатика, технології комп’ютерної обробки інформації, основи роботи на ПК, машинопис, основи технічного редагування та оформлення тексту, комп’ютерні системи і мережі.

Педагогічна діяльність
Мета атестації: присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст І категорії
Методична проблема: Впровадження, та застосування інноваційних технологій. Виховання учнів.
Педагогічне кредо:
 “Спілкуючись з учнями, бачити в кожному особистість, і будувати стосунки на основі довіри і поваги”
Відкриті уроки:
 
1). Пов’язування даних. Відношення між таблицями. Встановлення зв’язків між таблицями. (грудень 2013р.)
Мета: Удосконалення уроку, як засіб розвитку творчості педагога і учня»
2). Редагування та демонстрація презентацій (грудень 2014р.)
Мета: Впровадження та застосування інноваційних технологій .
3). Бінарний урок на тему: Макетування місцевої газети у програмах MS PublisherAdobe Page MakerIn Desing. (листопад 2015р.)
Мета: ознайомити учнів з процесом макетування газети у програмах верстки. Розвивати пізнавальні здібності учнів; розвивати пам’ять увагу, пізнавальну активність, самостійність в роботі; сформувати практичні уміння при макетуванні газети. Виховувати інформаційну культуру під час роботи, самостійність, відповідальність.
4). Бінарний урок з математики, інформатики на тему: «Вибіркові характеристики. Графічне подання інформації про вибірку.  Розв’язування статистичних задач засобами Ms Excel» (2015р.)
Мета: ознайомити учнів з поняттями розмаху вибірки, моди, медіани й середнього значення вибірки;  сформувати вміння знаходити для вибірки її центральні тенденції; показати учням можливість графічного подання статистичної інформації; формувати навички розв’язування математичних завдань засобами табличного процесора. Розвивати уявлення про математику як прикладну науку; розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу; показати практичне застосування табличного процесора для розв’язування математичних завдань; розвивати культуру мовлення. Виховувати наполегливість у досягненні мети; формувати інтерес до вивчення математики та інформаційних технологій; формувати навички зібраності, уважності, охайності в роботі; сприяти вихованню самостійності учнів під час виконання завдань.
5) Оформлення презентацій               
Мета: Сформувати теоретичні знання про оформлення презентацій. Розвивати пізнавальні здібності учнів, розвивати інтерес в учнів до пізнавання і оформлення комп’ютерних презентацій у програмі Power Point; розвивати практичні вміння оформлення комп’ютерних презентацій, розвиток мислення, пізнавальних інтересів, навиків роботи з програмою Power Point. Виховувати інформаційну культуру під час роботи з програмою Power Point, самостійність, відповідальність. Виховання інформаційної культури учнів, уважності, акуратності.
6) Сортування, пошук і фільтрація даних. Робота з макросами
Мета: Сформу­вати тео­ре­тичні знання про сортування, пошук і фільтрацію даних, створення та роботу з макросами. Розвивати інтерес в учнів до пізнавання і використання систем управління базами даних; розвивати практичні вміння, розвиток мислення, пізнавальних інтересів, навиків роботи з  базами даних. Виховувати інформаційну культуру під час роботи з базами даних, самостійність, відповідальність. Виховання інформаційної культури учнів, уважності, акуратності.
7) Структура і особливості Веб-сайтів
Мета: сформувати поняття: веб-сайт, веб-сторінка; пояснити: структуру сайту, особливості сайтів, відмінності між веб-сторінками; формувати навички: проектувати сайт, складати схеми та аналізувати структуру сайту. Розвивати вміння чітко й лаконічно висловлювати думки. Виховувати уважність, дисциплінованість під час засвоєння нових знань

Позакласні  заходи

1) Позакласний захід присвячений до «Дня Валентина» (лютий 2015р.)

2) Позакласний захід присвячений до «Нового року» (грудень 2015р.)

3) Позакласний захід «Турнір знавців інформатики» (травень 2015р.)

4) Позакласний захід присвячений до «Дня працівника освіти» (жовтень 2019р.)

5) Позакласний захід «Турнір знавців інформатики» (травень 2019р.)

Доповіді

1. Форми і методи виховання учнів

2. Співвідношення між ключовими і предметними компетентностями, що реалізуються в курсі інформатики

3. Національно-патріотичне виховання на уроках інформатики

4. Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі


Здійснюється робота над оснащенням навчального кабінету