Інноваційна діяльність

Інноваційна діяльність закладу освіти — характерна ознака сучасної освіти та освіти майбутнього. Ця необхідність замовлена часом, конституційними вимогами, тенденціями розвитку освіти щодо забезпечення дитини освітнім рівнем відповідно до її індивідуальних потреб та здібностей. Постійні нововведення в освітньому процесі є тією нагальною потребою, без задоволення якої ці зміни втратять взаємозв'язок з життям. Тільки інноваційна за своєю сутністю освіта може виховати людину, яка живе за сучасними законами глобалізації.