Elementor #2128

Білас Юлія Вадимівна

Заступник директора з НР;викладач професійно-теориточної підготовки

Освіта: Вища, Одеський інженерно-будівельний інститут, архітектурний факультет Стаж педагогічної роботи – 37 років

Результати останньої атестації: - 2019 р., підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», звання «викладач-методист» - 2016, Відповідає займаній посаді заступника директора з НР

atestac

Підвищення кваліфікації:

- ТОВ «На Урок», дистанційно підвищила кваліфікацію під час інтернет-конференції «Розвиток критичного, логічного та креативного мислення», за напрямами «Критичне мислення», «Креативне мислення», «ІКТ», «Психологія», «Практичні прийоми» (тривалість 13 години / 0.43 кредиту ЄКТС). Свідоцтво № К46-947978 від 14.03.2021 р. - Еразмус+, PAGOSTE «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні», участь в тренінгу (обсягом 8 академ. год.) на тему «ШКІЛЬНА ПРАКТИКА ТА СПІВПРАЦЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ ПТО. ДОСВІД АВСТРІЇ» CЕРТИФІКАТ № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP від 04.12.2021 р. - НМЦ ПТО у Хмельницькій обл. викладачів професійно-теоретичної підготовки, свідоцтво ПК 22771726/000935-17 від 04.05.2017 року - НАПНУ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ЦІППО, заступники директорів, новопризначені заступники директорів з навчальної та навчально-методичної роботи. Свідоцтво СП 35830447/3143-17 від 22.12.2017р. Предмет, який викладає: читання креслень, будівельне креслення, технічне креслення, спеціальний малюнок